Jelenleg itt van: Egyek > Események
Első | Előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Következő | Utolsó

Koncert az orogánért
2011. november 19.

November 19-én öt óra tájban sorra érkeztek a vendégek az Egyeki Szent József Templomba. Papp László plébános úr szeretettel köszöntötte dr. Miluczky Attila és Szilágyi Sándor Egyekről, illetve Tiszacsegéről érkezett polgármestereket, főtámogatóként Holló Jánost, Kemény Istvánt, Demeter Lászlót és feleségeiket, minden kedves jelenlévőt, aki elfogadta a meghívást és az adományozókat, akik támogatójegyek vásárlásával járultak hozzá az orgona felújításának ügyéhez.

[ tovább ]

Új zászlók a templomban
2011. november 12.

Az egyeki Római Katolikus Templomban 2011. november 12-én az esti szentmisében új zászlók felszentelésére került sor. Az új zászlók költsége Egyek hívő közösségének nagylelkű adományából jött létre.

[ Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend Szent Donát Kommenda ][ képek ][ tovább ]

Mindenszentek ünnepe és Halottak napja
2011. november 1-2.

Templomainkban is megünnepeltük Mindenszentek ünnepét. Ünnepi miserendet tartottunk, majd délután 17 órától ünnepélyes vesperással zártuk az ünnepnapot. Azt követően a templomban elimádkoztuk elhunytjainkért a halotti virrasztó zsolozsmát, 19 órától pedig a temető keresztjénél, az elmúlt évhez hasonlóan a completóriummal engeszteltünk minden megholtért.

[ A halotti virrasztás ][ képek ][ tovább ]

Kirándultunk
2011. május 29.

Egyházközségünk minden tagja kedves meghívást kapott Papp László Atya plébánosunktól május 29-re.
Délelőtt 9 óra 30 perckor a Plébánia előtt gyülekeztünk kerékpárjainkkal. Voltak itt hittanosok, hívő nagymamák az unokákkal, hitoktatók, a templomban szolgálatot teljesítő lelkes kis csoport és járni még alig tudó kis picurkák is, akik édesanyjuk mögött nagy kíváncsian nézelődtek.

[ képek ][ tovább ]

Templomunk búcsú-napja
2011. április 30-május 1.

Az egyeki egyházközség, Szent József oltalma alatt álló 193 éves templomának búcsúját két napos ünnepség keretében tette emlékezetessé és adott hálát Istennek azért, hogy közel 200 éve áll Isten háza a település szívében.

[ képek ][ tovább ]

Stációs templomjárás Egyeken
2011. április 3.

1891-ben, 120 évvel ezelőtt állították buzgó elődeink Egyeken a Kálvária dombon lévő kereszteket és oltárt. Az ott elhelyezett táblát az idő vasfoga már megette, de kivehető Jézus mondata: "Én vagyok az Út az Igazság és az Élet." Ezekből a szavakból már csak egy maradt: az élet. Minden prédikációnál jobban hirdeti, hogy a keresztény temetők is ezt az Örök, elpusztíthatatlan életet hirdetik: Jézussal és Jézusban örök életre vagyunk rendelve.

[ képek ][ tovább ]

Csak egész szívet érdemes odaadni
2011. március 29.

A Család Éve kapcsán hívtuk meg Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek urat, hogy ossza meg gondolatait velünk. Tartalmas, saját élettapasztalataival fűszerezett előadása kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes és mély üzenetet hordozott, amelyben a kicsik megtanulhatták, hogy már egészen korán érdemes imádkozni leendő házastársukért, az idősebbek pedig az értékeket átadó szülői, nagyszülői hivatásukban erősödhettek meg.

[ képek ][ tovább ]

Betlehemi láng Egyeken
2010. december 14.

A karácsonyhoz tartozó újabb, szép hagyományok egyike, hogy a betlehemi Születés Bazilikában található örökmécsesből lángot vesznek advent kezdetekor, s lámpásba zárva hozzák repülővel Bécsbe, ahol nagyszabású ünnepség keretében adják át az egyes országok küldötteinek. A lángot településről településre viszik az emberek, hogy végül eljutva az otthonokba karácsonyig folyamatosan égjen, s elmélyítse az adventi előkészületeket.

[ tovább ]

Egyházmegyei szavalóverseny
2010. december 4.

December 4-én rendezték meg Nyíregyházán a Tiszántúli Egyházmegye hittanosainak versmondó versenyét, ahol 1-4. osztályban 60 tanuló mérte össze felkészültségét és tehetségét. Szabadon választott verssel kellett készülni, melyben előírás volt a vallásos téma.

[ tovább ]

Fekete Nándor gesztelyi orgonaművész
2010. november 13.

Fekete Nándor gesztelyi orgonaművész adott könnyed, meghitt, romantikus hangversenyt az egyeki római katolikus templomban november 13-án, szombaton. Akik eljöttek, valóban úgy érezhették, ahogyan a plakáton olvashatták:"töltsön egy felejthetetlen estét szerettei és világhírű klasszikus művek társaságában." A hangversenyen J. S. Bach: d-moll Toccata és Fúga, D-dúr Szvit/Air/,T. Albinoni: Adagio, F. Schubert: Ave Maria, F. Mendelssohn, C. Fanck művei szereztek örömet a hallgatóságnak.

[ képek ][ tovább ]

Halottainkról való gondoskodás
2010. november 12.

A temető szent hely (locus religiosus). A temetkezés helye már a pogány rómaiak számára is szent volt, annál inkább a kereszténységben. Nem csupán az ünnepélyes megáldás révén, amellyel használatba veszik, hanem sokkal inkább a rendeltetése miatt, mivel a föltámadásra váró megszentelt test ideiglenes pihenőhelyéül szolgál. Továbbá a Krisztusra való emlékezés által is megszentelt hely a temető, hiszen sírban pihent az ő emberi teste is a dicsőséges feltámadásig. A sírra helyezett virág jó illata a görögök óta az elhunyt üdvösségének jele.

[ képek ][ tovább ]

Az egyeki plébánia Családok Éve Fotópályázata
2010. október 28.

A püspökök testülete 2010 Szent Család ünnepétől (december 26.) 2011 Szent Család ünnepéig (december 30.) meghirdeti a Család Évét. A tematikus év célja a család – mint minden közösség alapja – értékeinek felmutatása, intézményének erősítése. A tematikus év programjainak kidolgozására és lebonyolítására egy bizottságot hoztak létre. A nyugati kultúra mélyreható válságban van. Régen az emberek múltban és jövőben gondolkodtak, el tudták helyezni magukat a kozmoszban, és ehhez mérten viselkedtek. Ma jellemző az agnoszticizmus, a megismerésünkben való kételkedés, és így a legnagyobb értéknek a "feeling", a pillanatnyi közérzet tűnik. A pillanatnak nincs relációja, csak önmagáért van. Így nincs igazi boldogság. Sokan nem látnak rá az egészre, így nem érzik a felelősséget sem. Így aztán nem vállalnak hosszú távú kötelezettségeket, így családot sem. Márpedig családban nőve fel a gyermek elsajátítja a közösségi viselkedés mintáját, így lesz együttműködő emberekből álló a társadalom, nem pedig egymást gyűlölők társadalma.

[ tovább ]

Rózsafüzér – a mi imádságunk
2010. október 18.

Sokaknak a rózsafüzér napi imádságuk, vallásos életük része. De vannak olyanok is, akik ezzel az imádsággal nem tudnak mit kezdeni. S talán a gyerekek fogékonysága kellő alapot adhat ahhoz, hogy megszerettessük velük ezt az imaformát, és ezáltal közelebb kerüljenek Jézushoz, Mária segítségével. Ez a cél lebegett előttünk, amikor a fenti címmel rajzversenyt hirdettünk a hittanos gyermekek körében és meghívtuk őket, hogy a hittancsoportok mutatkozzanak be oly formán, hogy a rózsafüzér egy-egy titkát közösen, egy jelenet formájában előadják. A meghívás úgy tűnik sikeres volt, mert sokan jöttek el szülők és gyermekek erre a hétfő délutánra. 17 órakor kezdődött a jelenetek bemutatása, változatos, kreatív módon elénk tárva Jézus életének eseményeit, a templomban való megtalálástól kezdve, a Jordánban való megkeresztelkedésén keresztül, Mária mennyben való megkoronázásáig. Az egyik csoport a rózsafüzér imádkozásának módjába vezetett bennünket látványosan és elmélkedő módon, saját maguk által készített rózsafüzér felhasználásával. A találkozó szentmisével érte el csúcspontját, ahol kéréseinket, hálaadásainkat megfogalmazva oda tettük Jézus elé. Az este közös agapéval fejeződött be. Az elkészült pályamunkákat a templomban kiállítjuk és a vasárnapi szentmisén hirdetünk eredményt.

[ képek ]

Felnőtt katekézis
2010. október 11.

Elkezdődött a felnőtt katekézis, avagy bibliaóra mindenkinek! Minden második hét kedden 17 órától várjuk azokat, akik szeretnének jobban megismerkedni a Szentírással, hitükkel és a mindenkit foglalkoztató kérdéseikre keresik a választ. Ezeken az alkalmakon Lukács evangéliumával foglalkozunk behatóbban.

Lukács evangéliuma az első része annak a kétrészes műnek, amely a kereszténység eredetének történetét mondja el, Jézus gyermekkorától egészen Pálnak, a legkiemelkedőbb igehirdetőnek Kr. u. 60-ban történt római megérkezéséig. Az evangéliumnak és kísérő kötetének írója már a két mű hossza által is (nagyobb terjedelmű, mint bármely más újszövetségi író egyéni hozzájárulása) jelentős hatást gyakorolt a keresztény teológiára és szellemiségre. Ráadásul tehetséges író, aki anyagát alkotó módon rendszerezi, és történetét érthetően és művészi színezéssel mondja el. Dante szerint Lukács "keresztény finomság" írója, mert hangsúlyozza Jézusnak a bűnösök és kivetettek iránti irgalmát. Az isteni irgalomról szóló legismertebb evangéliumi történetek közül néhány csak Lukácsnál fordul elő (a naimi özvegy, a tékozló fiú, Zakeus).

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

Időpontok:
október 12. 1,26-38 Jézus születésének hírüladása.
október 26. 1,39-56 Látogatás Erzsébetnél.
november 9. 1,57-80 János születése.
november 23. 2,1-7 Jézus születése.
december 7. 2,8-20 A pásztorok meghallják az örömhírt.
december 21. 2,21-40 Jézust bemutatják a templomban.


Első | Előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Következő | Utolsó
projekt támogatás

© 2010–2015. Egyeki Római Katolikus Plébánia - Minden jog fenntartva. Készítette: www.it.stoni.hu
Valid XHTML page