Jelenleg itt van: Egyek > Események
Első | Előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Következő | Utolsó

Olaszországi zarándoklat
2014. július 7-11.

Olaszországi zarándoklat képekben.

[ képek ]

Elsőáldozás
2014. június 8.

Elsőáldozás képekben.

[ képek ]

Nemzeti gyásznap – Trianoni megemlékezés
2014. június 4.

2014. június 4-én pontban 16 óra 30 perckor megszólaltak az egyeki Római Katolikus Templom harangjai, s öt percen keresztül zúgtak rendületlenül. Az emlékezni vágyó tömeg megrendülve állt a templom előtti rendezvénytéren, s mély fájdalommal gondolt vissza olyasvalamire, ami immáron 94. esztendeje húzza a magyar nemzet megsebzett szívét.

[ képek ][ tovább ]

Jó Pásztor Vasárnapja
2014. május 11.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén május 11-ére esik. Ekkor a szentmiséken világszerte papjaikért és új papi hivatásokért imádkoznak a hívek. Hazánkban a hatmillió katolikus hívőre 2300 pap jut, vagyis egy papra 2600 hívő.

[ tovább ]

Családi nap
2014. május 1.

A májusnak van valami páratlan varázsa, különösképp az első napjának. Mindig izgalommal vegyes szeretettel várjuk mi katolikus hívek is, mert ez a mi templom búcsúnk ünnepe. Csendes, megfontolt védőszentünkre Szent Józsefre emlékezünk e napon.

[ képek ][ tovább ]

Lelki örökbefogadás a megfogant életekért
2014. március 25.

Egyházközségünkben immár harmadik alkalommal vállalkozunk arra egyre többen, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepétől kezdve, mely Urunk születésének hírüladása, kilenc hónapon keresztül minden nap imádkozunk egy megfogant és veszélyben lévő magzatért.

[ tovább ]

Templom és plébánia átadási ünnepség
2014. március 21.

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen” – idézte Széchenyi Istvánt köszöntőjében dr. Miluczky Attila polgármester az egyeki katolikus templomban. Azért ott és nem például a községházán, mert a templom is megújult annak a beruházás-sorozatnak a részeként, mely eredményeit pénteken tárták a nyilvánosság elé ünnepi keretek között.

[ képek ][ tovább ]

Kreatív hittan
2014. január 28.

Mi is az a kreatív hittan?
Egyházközségünk másfél éve óvodával és iskolával gyarapodott- hála Főpásztorunknak, aki a két intézményt az egyházmegye fenntartása alá vonta. Egyik legfontosabb küldetésünknek tekintjük a hit ébresztését és továbbadását az életkornak megfelelően. Hitoktatóink ezt a szolgálatot évek óta lelkiismeretesen végzik, ki-ki a maga adottságainak megfelelően, Istentőtől kapott talentumait kamatoztatva.

[ tovább ]

Ökumenikus imahét
2014. január 19-26.

Mielőtt kifejteném az ökumenikus imahét során átélt tapasztalataimat, észrevételeimet, engedje meg a kedves olvasó, hogy egy pár sor erejéig kifejtsem, hogy nekem római katolikus hívőnek mit is jelent az ökumenizmus valójában. Az ökumenizmus, vagyis a keresztény hitből élők egységére való törekvés nem új keletű dolog, talán korábban nem így nevezték, de az köztudott tény, hogy már az Egyházunk születését követően akadtak olyanok, akik eltérve az apostoli hit tisztaságától, tévtanításoktól megmételyezve megkíséreltek elszakadni az igaz hit Forrásától így okozva megosztottságot, pártoskodást.

[ képek ][ tovább ]

Ministráns avatás
2014. január 26.

Bevezetésképpen engedje meg a tisztelt olvasó, hogy egy rövid visszatekintéssel megemlékezve az elmúlt korok oltár szolgáiról a maga történetiségébe helyezzem az aktuálisat, jelen korunk ministránsait, akik valamilyen formában mindig a papi szolgálatot segítve, tevékenyen vettek részt az oltárkörüli teendők elvégzésében.

[ képek ][ tovább ]

Ezüstmise
2014. január 4.

25 évvel ezelőtt 1988. december 27-én szentelték pappá Egyek szülöttét, Radics Mátyás atyát, aki a Ferences Redben a Dávid nevet választotta. Így vall hivatása kezdetéről: Szerencsés helyen születtem, szüleim, nagyszüleim hívő emberek. Sok példamutató jó ember vett és vesz körül. Gyermekkoromban falumban, Egyeken egy ferences atya, Szabó Dávid teljesített szolgálatot.

[ képek ][ tovább ]

Tárkányi-díj január elsején Egyeken
2014. január 1.

Idén is ünnepi vecsernyével és orgona koncerttel kezdtük az új évet. Sztahura Ágnes miskolci egyházzenész-orgonaművész hangversenye során J.S. Bach remekműveiből kaptunk ízelítőt, azt követően pedig átadtuk a Tárkányi Béla Emlékérmeket. Papp László plébános és Szincsák Ferenc világi elnök nyújtotta át a laudációk után az emlékplaketteket és okleveleket.

[ tovább ]

SzékelyKapuk-ZöldKapuk
2013. december 25.

Karácsonyi betlehemes műsor volt templomunkban 2013. december 25. A Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola Irodalmi Színpada szeretettel hívott mindenkit december 25-én 10.30-kor a karácsonyi ünnepi nagymisére és az azt követő pásztorjátékukra. A SzékelyKapuk-ZöldKapuk közép-európai verseny keretében saját épülésükre és mindenki örömére egy sok száz évre visszanyúló népművészeti hagyományt ápolnak.

[ tovább ]

Új rózsafüzér társulat egyházközségünkben
2013. november 17.

Örömmel osztjuk meg a jó hírt, egyházközségünkben új rózsafüzér társulat alakult. A tagok Szent Rita oltalma alá helyezték közösségüket. „Szent Rita különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedéséről, szelídségével és jóságával sikerült legyőznie férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezetni.

[ tovább ]

Középpontban a Szentírás
2013. október 4.

Szentírás vasárnapján különös tisztelettel vesszük kézbe a Bibliát, Isten élő szavára figyelünk. A Szentírás eligazít az élet kérdéseiben. Mindennapi útmutatónk kereséseinkben A Szentírás ne legyen csak egy a könyvek közül, hanem legyen az életünk, tetteink eligazítója. Ne csak olvassuk, ne csupán hallgassuk, hanem váltsuk is tettekre, amire tanít és ösztönöz bennünket.

[ tovább ]


Első | Előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Következő | Utolsó
projekt támogatás

© 2010–2015. Egyeki Római Katolikus Plébánia - Minden jog fenntartva. Készítette: www.it.stoni.hu
Valid XHTML page