Jelenleg itt van: Egyek > Események
Első | Előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Következő | Utolsó

A tisztítótűztől a föld határáig
2015. február 23.

Plébániánkon minden második héten hétfőn tartjuk a Felnőtt Katekézist. A Megszentelt Élet Évében a szerzetesi közösségekkel szeretnénk jobban megismerkedni, karizmájukon keresztül elmélyíteni hitünket. Február 23-án Tomka Magdolna nővér volt a vendégünk, aki közvetlen módon mutatta be saját hivatásának útját, ami a Segítő Nővérek közösségébe vezette őt.

[ képek ][ tovább ]

Hamvazószerda az egyeki Mórában
2015. február 18.

Bűnbánati liturgiával és a hamvazás szertartásával kezdte idei nagyböjti készületét az egyeki Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Az idei húsvéti készület mottója: „Láthatóvá tenni Krisztust!” Hiszen az ő tanítványaiként az a küldetésünk, hogy bennünk és általunk láthatóvá váljon, és eljusson minél több embertársunkhoz. Ebben akadályoznak a bűneink, amelyek a szeretet elleni lázadásainkból fakadnak.

[ képek ][ tovább ]

Plébániai nagymise
2015. február 8.

A szenteltvízzel való meghintés a vasárnapi nagymise előtt tisztálkodási rítus, hasonlóan a pap kézmosásához. A szentelt víznek a híveket ezen felül a megkeresztelkedésükre is emlékeztetni kell és bizonyos értelemben a keresztség kegyelmének a megújítására. Az „Asperges me” antifóna a bűnbánó 50. zsoltárból való: Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek.

[ képek ][ tovább ]

Szent Balázs vértanú püspök ünnepe
2015. február 3.

A Gödöllői Kántorátus újra Egyeken
2015. február 3-án, Szent Balázs püspök ünnepén ismét szeretettel köszönthettük templomunkban a Premontrei Kántorátus 13 tagját, Balogh Piusz OPraem atya és Kocsis Csaba vezetésével. Ünnepi vecsernyét imádkoztunk, ahol a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola igazgatója, Kirilla Pál, igazgató helyettese, Bódi István, az énekes osztály tanára, Prokisch Sándor, az iskola tanárai és diákjai, kicsik- és nagyok egyaránt részt vettek.

[ képek ][ tovább ]

„Adj innom!” - Az ökumenikus imahét margójára
2015. január 19-21.

Az ökumenikus imahét első napja a római katolikus egyeki és tiszacsegei valamint a tiszacsegei református közösségek részvételével vette kezdetét a tiszacsegei református imaházban. Az alkalmak végén a közös imádság és találkozás jegyében szeretet vendégséget tartottunk az aktuális házigazdák jóvoltából.

[ Czető Norbert lelkész úr igehirdetései: január 20., január 21. ][ képek ][ tovább ]

Tárkányi Béla Emlékérem Átadás
2015. január 1.

Szűz Mária istenanyaságának napját, amelyet január 1-jén, karácsony nyolcadnapján tart a római katolikus egyház, a mi egyházközségünk ünnepi vecsernyével kívánta méltó módon megünnepelni. Ezután került sor a három éve alapított Tárkányi Béla Emlékérmek átadására. Különösen nagy megtiszteltetés ezt a díjat megkapni, hiszen a tavalyi évben Bosák Nándor püspök atya volt az egyik díjazottja.

[ képek ][ tovább ]

Újabb fejezet az iskola misszió történetében
2014. november 23.

Az Egyház anya, s nemcsak azért, mert öléből a keresztség szentségében mindig új nemzedék születik, hanem mert méhében, a szentélyben hordozza Jézust. Ennek a misztériumnak lett részese 29 óvodás és iskolás november 16-án vasárnap. A keresztelést kérő szülők nagyobb részt hátrányos helyzetű cigány származású volt, akik körében jellemző, hogy igénylik és fontosnak tartják gyermekeik keresztelését.

[ képek ][ tovább ]

Bérmálás, templom megáldás
2014. október 19.

2014. október 19-én a Szent József Templom harangjai ünnepi misére hívták Egyek lakosainak apraját - nagyját. Néhányunknak igazán fontos volt ez a nap, hiszen a mai napon tizenegyen részesülhettünk a bérmálás szentségében. Büszkén jelenthetjük ki, hogy felnőttként jártunk a Katekézisekre, melyet Papp László plébánosunk vezetett. Segítségével sikerült a gyermekként megszerzett bibliai tudásunkat átértékelnünk és felnőttként kamatoztatnunk.

[ képek ][ tovább ]

Peregrinatio Fidei - Zarándokúton, Szentkúton
2014. október 11.

2014 őszén ismét megrendezték a hit zarándokútját, azaz a Peregrinatio Fidei-t. A helyszín idén ismét Mátraverebély-Szentkút, mivel a bazilika felújítási munkálatai befejeződtek, a kegyszobor pedig visszakerült a restaurált főoltárba. Egyházközségünk ötven fővel képviseltette magát.

[ képek ][ tovább ]

Szent Ferenc atyánk tranzitusa
2014. október 4.

Áldjuk a Földön Isten szegénykéjét, Kései társak saruszíjat oldva, Ő már a mennyben követi a Bárányt Akármerre jár, akármerre jár. Nyíltszívű gyermek, nem italtól részeg, Társai nézik Isten bolondjának, Egykori rongyos koldustarisznyája Színig tele már, színig tele már. Áldott az Isten, igazán ítélő, Karja a gőgöst méltán megalázza, Ám a szelídre, az alázatosra Kitárt karja vár, kitárt karja vár.

[ képek ][ tovább ]

Különleges ünnep Egyeken
2014. szeptember 28.

38 diáknak szolgáltatta ki a keresztség szentségét Papp László plébános szeptember 28-án, a Szentírás vasárnapján a Hajdú-Bihar megyei Egyeken. Papp László az iskolamisszió eredményének tartja a keresztelendők népes számát. A megkereszteltek között többen testvérek, sőt van olyan család, melynek négy gyermeke keresztelkedett meg vasárnap.

[ képek ][ tovább ]

Orgonakoncert a Szakrális Művészetek hetében
2014. szeptember 20.

Szeptember 20-án az esti szentmisét követően orgonakoncert kapcsolódott be a Szent József Plébánia az Ars Sacra programsorozatba.
Lak Ferenc és Németh Zsuzsanna, akik nemrég érkeztek egyházközségünkbe, bemutatkozó koncerttel örvendeztették meg az esti szentmise után közösségünket. Adventi alleluja, nagyböjti traktus, Anonymus Szent Cecíliát dicsérő műve is felhangzott ezen az estén. Új kántoraink Gödöllőről és Budapestről érkeztek, hogy a szeptembertől elindult énekes osztály képzését segítsék és hétvégén az egyéb liturgikus szolgálatot is ellássák. Ideérkezésük nagy áldás számunkra, mert tehetségükkel, lelkesedésükkel a liturgia méltóságát emelik. Egyre bátrabban kapcsolódnak be a hívek a szentmise, zsolozsma énekeibe. Ezek mellett havonta a schola cantorum diákjai végeznek liturgikus szolgálatot. Óvodában, iskolában, templomban segítik az énekkultúra terjesztését Egyeken.

[ tovább ]

Plébániánk új kántorai
2014. szeptember 1.

Lak Ferenc Pálnak hívnak. Nagycsaládban nőttem fel. 12-en vagyunk testvérek, közülünk 7fiú, 5 lány. Testvéreim többnyire szintén nagycsaládosok. Gábor bátyám plébános a pesti egyházmegyében Pestszentimrén. Édesanyám fontosnak tartotta a zenetanulást, így minden testvérem tanult zeneiskolában főleg furulyát, vagy zongorát. Végül a családból csak én lettem zenész, de testvéreimben megmaradt a zene szeretete, és az énekléshez való kedv.

[ tovább ]

Nyári oratórium a plébánián
2014. július 28-30.

Idén harmadik alkalommal igyekeztünk a szünidő ideje alatt hasznos programokat kínálni óvodás és iskolás gyermekeinknek.
A hit, remény, szeretet fontosságát mélyítettük el a reggeli elmélkedés, kézműves foglalkozás, közös játék alatt. Hatvan gyerekkel foglalkoztak plébániánk hitoktatói, tanárai, óvónői, a helyi Szent Ferenc Karitász csoport tagjai, mindenki a maga tehetségével, karizmájával gazdagítva a téma feldolgozását.

[ képek ][ tovább ]

Jánkmajtis vendégei voltunk
2014. július 14-18.

Hittanos nyári táborunk idén Szatmárban volt, a fehérgyarmati plébániához tartozó Jánkmajtison július 14-18. között.
Sok híressége közül említést érdemel a gótikus Római katolikus templom a 15. századból. A diadalívben gerendán álló Kálvária-szoborcsoport fából, barokk, 18. század. A Görög katolikus templom: 1855-ben épült, késő-klasszicista stílusban. és a Válly-kastély: 18. század második felében épült, klasszicista stílusban. Bökő Péter plébános jóvoltából táborhelyünk matracos alvóhellyel a jánkmajtisi plébánia épületben volt. Hétfőn reggel 7:46-kor vonatra szálltunk, és a déli órában már a szatmári vendégszeretetet tapasztalhattuk. A gyönyörű gótikus templomot a plébánia szomszédságában naponta felkerestük, hogy szentmisén vegyünk részt. A település felfedezésén túl foci, strandolás, számháború, esti tábortűz, őrangyalos feladat, a fehérgyarmati plébánia és templom meglátogatása szerepelt a programok között. Üde színfoltja volt a tábornak, amikor Bökő Péter atya és Papp Péter atya látogatott meg bennünket.

Köszönjük a segítségét mindenkinek!


Első | Előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Következő | Utolsó
projekt támogatás

© 2010–2015. Egyeki Római Katolikus Plébánia - Minden jog fenntartva. Készítette: www.it.stoni.hu
Valid XHTML page