Jelenleg itt van: Egyek > Események
Első | Előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Következő | Utolsó

Oktatási intézményünk új névvel
Védőszentünk Kenty Szent János
2015. augusztus 28.

Mi, akik beleszülettünk a Katolikus Egyházba, szinte olyan természetességgel fordulunk bajainkban a szentekhez, mint a szüleinkhez vagy idősebb testvéreinkhez, kérve segítségüket, pártfogásukat, közbenjáró imádságukat. A szentek közössége azért is közösség, mert tagjai élő kapcsolatban vannak egymással.

[ képek ][ tovább ]

Hittanos tábor – Tiszabábolna
2015. augusztus 10-14.

A tiszabábolnai hittanos tábor képes beszámolója.

[ képek ]

Nem nézhetjük tétlenül nemzetünk sorsát
Szakmai konferencia a Szent József Plébánián
2015. július 21.

Dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke kezdte előadását a fent olvasható gondolattal július 21-én, az Egyházak szerepe a vidékfejlesztésben és a vidéki közösségek megerősítésében címet viselő szakmai konferencián. Tizenkét éves püspöksége alatt mindig érzi a felelősségét annak, hogy aki jobb helyen, jobb időben született, felelős azért, aki rossz helyen és rossz időben született, és ezért hátrányban, szegénységben, kilátástalannak tűnő helyzetben él.

[ képek ][ videó ][ tovább ]

Zarándoklat az olasz szentek nyomában
2015. június 29.–július 4.

Zarándoklat az olasz szentek nyomában – képes beszámoló.

[ képek ]

Gyalogos zarándoklat
2015. június 25.

Körülbelül egy éve már, hogy néhányan a Szigetszentmiklósi Görögkatolikus Szervezőlelkészség férfi tagjai közül valahogy egy szépet és nagyot szerettünk volna gondolni. Jó lenne valami hősies, valami nomád, vagy félnomád, embert próbáló ugyanakkor lelkiekben is tartalmas és mély, férfias programot szervezni a nyárra.

[ képek ][ tovább ]

Úrnapja
2015. június 7.

Az Úrnapja azt a csodálatos titkot ünnepli, hogy a kenyér és a bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak, az Istenembernek teste és vére, istensége és embersége, valójában, igazán és lényegileg jelen van. Az Egyház ezt az ünnepet azzal a legnagyobb pompával üli meg, mely csak a liturgiában rendelkezésére áll. Elsőrendű ünnep a legünnepélyesebb istentisztelettel, szentséges körmenettel és ünnepélyes nyolcaddal.

[ képek ][ tovább ]

Trianon
2015. június 4.

A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek.” Amíg a magyarság egészében megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett felelősség, az önző egyéni érdekek és anyagi javak hajszolása helyett a nemzet érdekeiért vállalt szolgálat, addig ez a nemzet erősödik.

[ képek ][ tovább ]

Kerékpártúra Tiszacsegére
2015. május 25.

A szünetet tartalmasan kihasználva a mai napra kerekezésre volt lehetőség. Bár Egyekről nem voltunk túl sokan (mindössze 10 fő), a mai nap Istennek hála nem csak a szép idő miatt, de a tiszacsegei református testvérek vendégszeretete miatt is szép élmény marad.

[ képek ][ tovább ]

Elsőáldozás az Egyház születésnapján
2015. május 24.

A pünkösdi eseményeket leíró áldott orvos, Lukács beszámolójából tudjuk, hogy az apostolok Máriával együtt ugyanazon a helyen voltak, ahol Jézus az Utolsó vacsorát elköltötte tanítványaival. Elválaszthatatlan a szentségeket alapító Jézus az egyházat imádságban elindító Szentlélektől, attól az Egyháztó, ahová az Atya egybe akarja gyűjteni azokat, akik hisznek és megkeresztelkednek.

Képrendelés

[ képek ][ tovább ]

Szent Ignáccal Pünkösd felé - hétköznapok lelkigyakorlata Egyeken
2015. május 19.

A Hétköznapok lelkigyakorlata egy olyan gyakorló út, melynek során Isten jelenlétét saját hétköznapi életünkben próbáljuk felfedezni. A lelkigyakorlat segítséget nyújt ahhoz, hogy hétköznapunkat mélyebben és élőbb hitből alakítsuk. A Hétköznapok lelkigyakorlata rávezet a személyes imára.

[ képek ][ tovább ]

Templombúcsú és Családi Nap
2015. május 1.

A hét első három napján lógott az eső lába, s úgy tűnt kitart a hét második felére is. Mi azért imádkoztunk, hogy templomunk búcsúnapjára süssön ki a nap. Május elsején, Szent József a munkások és iparosok védőszentjének a napján olyan jó idővel ajándékozott meg bennünket a Jóisten, hogy csak a nap végén jelezte egy kis záporral: elég lesz a mulattságból, menjetek haza. Mert hát volt mulatság bőven…De nézzük időrendben.

[ képek ][ tovább ]

Szerzetesi nap az egyeki iskolában
2015. április 17.

A Megszentelt Élet Évében iskolánk és a plébánia nyolc szerzetes közösséget hívott meg, hogy tegyenek tanúságot hivatásukról. Bár településünk büszkélkedhet papi hivatásokkal, sőt Radics Dávid atya személyében ferences hivatást is adott az Egyháznak mégis sokan még nem találkoztak személyesen szerzetessel diákjaink közül, az pedig szinte érthetetlen a mai fiataloknak, hogyan adhatja oda az életét valaki ilyen formában Istennek.

[ képek ][ tovább ]

Virágvasárnap
2015. március 29.

Szent X. Pius katekizmusában a Nagyhétről szóló fejezet ezzel a kérdéssel kezdődik „Miért nevezik nagyböjt utolsó hetét Szent Hétnek is?” „Szent Hétnek is nevezzük, mert alatta azon legnagyobb titkok emlékezetét ünnepeljük, melyeket Jézus Krisztus megváltásunkért véghezvitt.” – Hiszen Jézus üdvöthozó szenvedése és keresztje által váltott meg bennünket, és pont ezeket a titkokat ünnepeljük a Szent Hét alatt.

[ képek ][ tovább ]

Cantus Aptus koncert
2015. március 21.

Az egyházzenét hallgatva számos embert mélyen megérintett Isten szépsége és sokan ezáltal kerültek újból közel Hozzá. A XVI. Benedek pápa pontifikátusa alatt arra buzdította az egyházzenével foglalkozó híveket, hogy törekedjenek a liturgikus ének minőségének javítására és becsüljék meg az egyház nagy zenei hagyományait, amely a polifóniában és a Gregorián énekben nyilvánul meg magas szinten.

[ képek ][ tovább ]

Óvodai misszió Egyeken
2015. március 13.

Szerzetes az oviban- ez a neve annak a négy alkalomból álló rekollekciós alkalomnak, amit a Megszentelt Élet Évében hirdettünk meg és a Segítő Nővérek Kongregációjának tagja, Tomka Magdolna nővér tart a Móra Ferenc Katolikus Óvodában. Gyermekekkel és a velük foglalkozó óvónőkkel, dajkákkal is találkozik Magdi nővér az elkövetkező hónapokban.

[ képek ][ tovább ]


Első | Előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Következő | Utolsó
projekt támogatás

© 2010–2015. Egyeki Római Katolikus Plébánia - Minden jog fenntartva. Készítette: www.it.stoni.hu
Valid XHTML page