Jelenleg itt van: Egyek > Események

Tárkányi Díj átadás – Egyeken
2017. január 1.

Ötödik alkalommal osztották ki a Tárkányi Díjakat az Egyeki Szent József plébánia közösségi termében a naptári újév első napján. A díjat évente ítéli oda- a képviselőtestület javaslatára- annak alapítója, plébánosunk, Papp László atya.

A zsúfolásig megtelt közösségi házban, Szűz Mária Istenanyaságának napján, Tárkányi Béla imádságával mondtunk közösen hálát. Köszönetet, a mennyei Atya jóságából ajándékul kapott időért. Hisz mindannyian időt kaptunk, hogy helyrehozzuk, amit a múlt évben elmulasztottunk.

Farkas Réka végzős középiskolás és a Szent János Katolikus Általános Iskola 5.a osztályának négy szép hangú és széplelkű leánykája tiszta hangon, jó szívvel köszöntötte „szüzek virágát, Istennek anyját” és a jelenlévőket.

Kitüntettek 2017. január elsején:

Újszentmargitáról: Sándorné Csuhai Edit, pedagógus

„Esztétikai érzékét nem csak az iskolában rá bízott gyermekek között kamatoztatja, de az ő keze munkáját dicsérik a Szent Margit ereklyéjét őrző újszentmargitai templom virágkompozíciói is hétről hétre. Jelenléte, munkája, templomi szolgálata nélkülözhetetlen az egyházközség számára. Rendszeresen felolvas a szentmiséken, segít a templom takarításában, az anyagi ügyek kezelésében, részt vesz a közösségi alkalmakon, zarándoklatokon, bekapcsolódik az egyeki plébánia ünnepeibe is.”

Tiszacsegéről: Kökény Lajos, vállalkozó-építész

„Tevékenységei között nagy számban szerepel a középületek, ezek között több templom és plébánia felújítása. Ilyenek a tiszacsegei templom, az egyeki templom és plébánia, karcagi református nagytemplom, újszentmargitai templom, tiszafüredi római katolikus templom. Munkáját mindig nagy igényességgel, a megrendelő megelégedésére végezte. Vállalt feladatit mindig korrekten, maradéktalanul elvégzi.„

Egyekről: özv. Báránkó Andrásné, helyi Karitász vezető

„Az egyházi közösség egyre fontosabb lett számára. Évtizedek óta Rózsafüzér társulati tag. Közel 15 évig képviselőtestületi tag volt. A helyi Katolikus Karitász vezetője lett, amit a mai napig lelkiismeretesen végez, nem csak a helyi rászorultak megsegítésére, hanem az országos gyűjtésekben is kiveszi a részét. Kilenc évig harangozóként dolgozott, munkáját mindig szívesen, lelkiismeretesen látta el...„

Posztumusz díj: Gecse István, világi elnök

„Életében mindig jelen volt az Istenszeretet, mindenben rá támaszkodott. Az egyház életéből is tevékenyen kivette a részét. Évtizedekig volt egyháztanács tag és annak világi elnöke is. Részt vett az egyházközség énekkarának munkájában. Nem a szavak embere volt, inkább jó példával járt elől úgy a hitben, mint a munkában.”

Befejezésként székely újévi köszöntőt énekelt Réka:”adjon Isten minden jót, hazug szájba igaz szót...”

Az agapé igazi nagycsaládi idill volt. Jó volt ott lenni.

Farkas Éva pedagógus, egyházközségi képviselő testületi tag

[ képek ]

projekt támogatás

© 2010–2015. Egyeki Római Katolikus Plébánia - Minden jog fenntartva. Készítette: www.it.stoni.hu
Valid XHTML page