Jelenleg itt van: Egyek > Események
Első | Előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Következő | Utolsó

Tölts egy órát a Mindenség Királyával
2017. november 25-én.

Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett...

Egyórás szentségimádásra hívunk Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.

Tarts velünk! Veled együtt megleszünk 20 000-en. Mit kell ehhez tenned? Csatlakozz!

[ tovább ]

Ima Iskola Egyeken
2017. október 25.

Az egyeki Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és AMI pedagógusai a 2017/2018-as tanévben egy eddig ismeretlen, de annál ígéretesebb formáját választották annak, hogy az ima segítségével közelebb kerüljenek az Atyához, Jézushoz és a Szentlélekhez. A hagyományos lelkinap kereteit kitágítva úgy döntöttek, hogy részt vesznek a Papp László atya és Tomka Magdolna segítő nővér által létrehozott Ima Iskola szemináriumain (foglalkozásain). Ez egy öt alkalmas mondhatni „bátorítás” lesz arra, hogy megismerve az imádság többféle módját, sokan eljussanak arra az útra, amin keresztül képesek lesznek közelebb kerülni a szerető Atyához.

[ képek ][ tovább ]

A szórványvidék kihívása - előadás Egyeken
2017. október 18.

A kisebbségi katolikus lét mindennapjairól, a szatmári végeken szolgáló katolikus pap örömeiről és nehézségeiről tett vallomást Bökő Péter, Fehérgyarmat plébánosa. A jubileumi készületet ébren tartó előadások tizedikén a Szent József plébánia közösségi terme ismét megtelt október 18-án, 5 nappal a Fatimai jelenés századik évfordulója után. Péter atya a tanúságtételt műhelymunkával fűszerezve tartotta meg őszinte, a hétköznapok keresztjeit nem leplező, megkapó előadását.

[ képek ][ tovább ]

Megtapasztalt Napcsoda Egyeken
2017. október 13.

2017. október 13-án a Katolikus Egyház ismét Fatimára figyelt, ahol 100 évvel ezelőtt 3 pásztorgyermeknek megjelent 6 egymást követő hónap 13. napján a Szűzanya. Október 13-a az utolsó jelenés napja és ekkor lehetett szemtanúja kb. 70 000 ember annak a csodának, amelyet Napcsodaként emlegetnek szerte a világon. Ezen a napon iskolánk igazgatója Kirilla Pál és lelki vezetőnk Papp László atya Fatimában tartózkodott egy zarándok csoporttal, hogy iskolánk minden tanulóját és dolgozóját a Boldogságos Szűz Mária oltalmára bízza, és fohászainkat és kéréseinket a Szűzanya lábaihoz helyezzék. Ez adta az inspirációt arra, hogy ezt a kérést itthonról is megerősítsük.

[ képek ][ tovább ]

Segítő Nővérek Tanúságtétele
2017. szeptember 20.

„Szerzetesi élet az Egyház szolgálatában” volt a címe jubileumi készületünket ébren tartó kilencedik előadásnak. Az Egyeki Szent József plébánián a „törzsközönség” mellett most is jelen voltak újabb érdeklődők is, hogy rácsodálkozhassanak a szerzetesi és az egyéni életutak különbözőségeire és párhuzamaira. A Segítő Nővérek Kongregációját képviselő Magdi nővérek hitelességükkel, természetes és tiszta, logikus előadással, megfoghatóan közel hozták hozzánk a megfoghatatlant. Tomka Magdolna nővér magával hívta rendtársát, Szabó Magdolna nővért, aki tanult hivatását tekintetve orvos doktor, hívását tekintve pedig „minden jóban segíteni jó” gondolat napi megvalósítója.

[ képek ][ tovább ]

Ars Sacra fesztivál
2017. szeptember 16.

Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az Európai Örökségnapokkal együttműködve minden év szeptemberének harmadik szombatján meghívják a történelmi egyházak képviselőit, hogy nyissák meg templomaik kapuját, és színes kulturális programokkal várják az érdeklődőket. Mutassák be a templom építészeti, művészeti értékeit, előadásokat, beszélgetéseket, gyerekprogramokat, filmvetítéseket, kiállításokat szervezzenek a Nyitott Templomok Napján.

[ képek ][ tovább ]

A Karitász missziója, ajaki tapasztalatok
2017. augusztus 16.

Nyolcadik alkalommal került sor előadásra az Egyeki Szent József plébánián 2017. augusztus 16.-án 17 órától. A jubileumi készület sorozatának előadója Gáspár Mátyás ajaki kanonok úr volt. Az előadás témája: A Karitász csoport missziója, ajaki tapasztalatok. Ezen a napon a szokásosnál is többen jelentek meg a közösségi teremben, hiszen Mátyás atya, mint volt Egyeki plébános igen nagy szeretetnek és tiszteletnek örvend. Ahogy házigazdánk, Laci atya fogalmazott: sokak számára lelki élmény volt az ő szolgálata. Ezt az élményt is újra kívánták élni a testvérek az előadás aktuális és élő kérdései, felvetései mellett.

[ képek ][ tovább ]

Hittanos tábor Tiszabábolna
2017. augusztus 7-11.

Hittanos táborunk idén Tiszabábolnán volt, augusztus 7-11. között. A táborhely a Balázs Vendégház volt, amely egy teljesen felújított 100 éves parasztház részből és az újonnan hozzáépített apartmanrészből áll. Tiszabábolna környékének mezősége és a Tisza-tó északi-keleti területének vadregényes területei, és élővilága lenyűgöző. A Tisza túrák alatt mindent megtudhattunk, megismerhettünk. A programokból: vízitúra, helyi termék-gyékénykötés, falusi porta: kézműves foglalkozás, horgászati foglalkozás, Borsodi Mezőségben növényhatározás, állatfelismerés, sportfoglalkozás, számháború és éjszakai bátorságpróba.

[ képek ]

Juventutem tábor
2017. július 24-29.

A Juventutem Közösség nyári tábora Egyeken

A budapesti központú Juventutem Magyarország mozgalom országos nyári táborának helyszínéül ezúttal egy vidéki, a Hajdú-Bihar megyei egyeki római katolikus egyházközséget választotta, ahol július 24-29-ig mintegy 40 fő ismerkedett a római rítus rendkívüli formájával. A táborba azon fiatalok érkeztek, akik a római rítus mindkét formája iránt elkötelezettek. Papp László egyeki plébános örömmel fogadta az ország területéről és határon túlról is érkező mintegy 40 résztvevőt.

[ képek ][ tovább ]

Ökumenikus fórum Egyeken
2017. július 5.

Forró júliusi nyár tombolásában került sor a jubileumi előadássorozat második felének kezdetére. Szám szerint ez volt a hetedik előadás, melynek szónoka nagytiszteletű Czető Norbert, Tiszacsege református gyülekezetének lelkésze.

[ képek ][ tovább ]

Ministránsokat avattak Egyeken
2017. július 2.

Új ministránsok az egyeki plébánia szolgálatában. Az egyházközségek életében mindig jelentős helyet foglal el az oltárszolgálat, amely bölcsője a papi és szerzetesi hivatásoknak. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 1994. március 15-én a püspököknek a következőket írta: „A Szentszék emlékeztetni kíván, hogy mindenkor nagyon helyes követni annak nemes hagyományát, hogy kizárólag fiúk szolgálnak az oltárnál. Ahogy az ismeretes, ez a papi hivatások biztató kibontakozásához vezet. Annak kötelezettsége tehát, hogy a ministránsfiúk ilyen közösségét támogassuk, mindenkor folytatódni fog.”

[ képek ][ tovább ]

Magyarok Nagyasszonya Foci kupa Egyeken
2017. június 21.

Magyarok Nagyasszonya Foci Kupa I. - nyári fordulóját az immár ismerősként játszó geszterédi, újfehértói és házigazda egyeki ministránsok/hittanosok ma tartották Egyeken. A sportpályán kezdődő mérkőzést a nyári zápor és zivatar, mennydörgés és villámlás félbeszakította, és egy bő félóra után az iskola tornatermében folytatódott a mérkőzés.

[ képek ][ tovább ]

Hétköznapi hősök hitvallása
2017. június 21.

Hatodik alkalommal gyűltek össze az egyeki Szent József plébánián a hittestvérek, hogy a jubileumi készület jegyében részt vegyenek a soron következő előadáson, melynek főszereplője ez alkalommal a nyíregyházi Zsatku házaspár volt.

[ képek ][ tovább ]

60 éves osztálytalálkozó Egyeken
2017. június 10.

A gyémánt a legjelentősebb drágakő a határozók szerint. Azt gondolom, legalább ilyen jelentős esemény volt minden gyémántballagó életében a 2017. június 10.-ei, 60 éves osztálytalálkozó. Széki Károlyné Vincze Mária egykori évfolyamtársával, Tóth Antallal, közel egy éve hordozzák szívükben a vágyat, hogy megélhessék a nagy találkozást. A gondolatot tettek sorozata követte, s végre elérkezett a várva várt nagy nap.

[ képek ][ tovább ]

Elsőáldozás
2017. május 28.

A mai napon 18 fiatal testvérem először találkozott Jézussal az eucharisztikus színek alatt. Ale Zsombor, Benczur Zsuzsanna, Berkes Bianka Fanni, Bodó Vivien, Bujdosó Bence, Derzsényi Dorka Bíborka, Kereszti Bianka, Lukács Balázs, Nagy Balázs, Pruck Ábel, Sepsi Sándor, Somogyi Gergő, Szincsák Alpár István, Tóth Petra Bianka, Tóth Zoltán, Újvári Tímea, Vaskó Anita, Vaskó Róbert. Kívánom, hogy maradjatok hűségesek Jézushoz!

[ képek ][ tovább ]

Felföldi László püspöki helynök előadása a plébániai közösségépítésről
2017. május 17.

A 250 éves jubileumra felkészítő előadás sorozat előadója május 17-én Felföldi László püspöki helynök volt. A Szent József plébánia közösségi termében régi kedves ismerősként fogadták őt. Az előadás felvezetőjében Papp László plébános öt konkrét kérdéssel vezette be a témát, melyekre gyakorlatias válaszokat adott helynök úr, aki elmondta, hogy a 250 évhez képest, ő a kezdő világból jön, hiszen a templomok, melyekben szolgálatot teljesít, rövid múltra tekinthetnek vissza: a Megtestesülés templom Debrecenben 17 éves, míg a Józsai, két éves.

[ képek ][ tovább ]

Fatimai engesztelés
2017. május 13.

Ebben az esztendőben a Katolikus Anyaszentegyház figyelme Fatimára irányul, arra a helyre, ahol száz évvel ezelőtt három írni-olvasni nem tudó egyszerű pásztorgyermeknek megjelent a Rózsafüzér Királynője. Az 1917-es fatimai jelenésekben a Szűzanya többek között a következőket kérte az emberektől: „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba, mivel nincs aki áldozatot hozzon értük. Ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok: Ó Jézusom! Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és a Szűzanya Szeplőtelen Szívén tett sérelmek jóvátételéért.” Imádkozzátok minden nap a Rózsafüzért, hogy kieszközöljem a világ számára a békét.”

[ képek ][ tovább ]

Jó Pásztor vasárnapja
2017. május 7.

Az utolsó kalapkészítő által készített csikós kalap
Jó Pásztor vasárnapja a papi és szerzetesi hivatások napja, felhívás, hogy imádkozzunk kitartóan az Úr aratómunkásaiért. A jubileumára készülő, Hortobágy szélén fekvő egyeki Szent József Plébánia hívei, plébánosukat nem csak imádságaikkal veszik körül, de évről évre a tájra jellemző pásztorviselet egy-egy darabjával is megajándékozzák. Kapott már pásztorbotot, kolompot, csikós gúnyát, pásztormellényt. Idén pedig egy kihaló félben lévő szakma egyik utolsó képviselője, a 2016-ban elhunyt Mihalkó Gyula, az utolsó igazi kalaposmester által készített hortobágyi csikós kalappal lepték meg egyházközségének tagjai Papp László plébánost.

[ képek ][ tovább ]

Szent József a csendben, hűséggel végzett munka példája
2017. május 1.

Május 1-je Szent József, a munkás liturgikus emléknapja Egyházunkban, az egyeki plébánia pedig templomának pártfogójaként is köszönti ezen a napon. Az emléknapot XII. Pius pápa vezette be 1955. május 1-jén. Először 1956. május 1-jén ülte az Egyház mint Munkás Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, hitvalló, a munkások patrónusa ünnepét. Jubileumi évére készülő egyházközségünk idén is búcsúi szentmisével és azt követően családi nappal emlékezett és ünnepelt.

[ képek ][ tovább ]

Az ifjúság nevelése
Dr. Bódis Zoltán előadása
2017. április 19.

Szomorú, késő őszies időjárás sűrűjében tartottuk meg jubileumi előadássorozatunkból a negyediket az Egyeki Szent József plébánián.
Előadónk Dr. Bódis Zoltán a debreceni Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatója az ifjúság nevelésével kapcsolatos előadásában szülői és intézményvezetői minőségében is megosztotta velünk tapasztalatait.

[ képek, videó ][ tovább ]

Virágvasárnap – az Úr szenvedésének vasárnapja
2017. április 9.

Ezen a napon ünnepli az Egyház Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. Éppen ezért a nap minden miséjében megemlékezünk Urunknak erről a bevonulásáról, mégpedig a főmise előtt körmenettel vagy ünnepélyes bevonulással, a többi misék előtt pedig egyszerű bevonulással. Ha Virágvasárnap nélkül érkeznénk a Szent Háromnapba, félő, hogy a názáreti Jézus egyéni történetére emlékeznénk csupán: perére, megkínzására és kivégzésére. A Nagyhét azonban Virágvasárnappal kezdődik. Húsvét hajnalának dicsőséges fényéből már most kapunk néhány aranyló sugarat: „Hozsanna Dávid Fiának, áldott, aki az Úr nevében jön, hozsanna a magasságban!” (Mt 21,9) A véres és sötét Nagypénteket Virágvasárnap, illetve Húsvét és Pünkösd ragyogása keretezi. Ahhoz hasonlít ez, mint amikor a színeváltozás hegyén tündöklő fényben áll az Úr Jézus, miközben Illéssel és Mózessel eljövendő haláláról beszélget. Itt is, ott is dicsőség öleli körül a nagypénteki áldozatot, hogy tudjuk, maga Isten működik itt. – írja Barsi Balázs atya.

[ képek ][ tovább ]

Fiataloknak, fiatalosan a természetes családtervezésről
2017. március 18.

Május 18-án, szombat délután került megrendezésre egy előadás a Billings módszerről az egyeki Szent József Plébánia közösségi termében. Ez az esemény főként a fiatal pároknak es a családalapítás előtt álló házastársaknak szólt. Szó esett a vallás fontosságáról egy házasságban, szerelemről, szexualitásról. A Billings-módszer a fogamzásszabályozás legtermészetesebb – és az Egyház által elfogadott, támogatott – módszere. Sem az anya, sem a magzat egészségét nem károsítja.

[ képek ][ tovább ]

Egy lengyel szerzetes Magyarországon, lengyel és magyar hitélet
2017. március 15.

Nemzeti ünnepünk estéjén, az Egyeki Szent József plébánián, jubileumi előadás sorozatunk harmadik alkalmán, Górski Jacek atya volt a vendégünk. A debreceni Szent László plébánia papja, domonkos házfőnök előadásában a lengyel és magyar hitéletről kaptunk biztos, szelíd jósággal és alázattal átitatott beszédet - kitűnő magyarsággal.

[ képek, videó ][ tovább ]

A fatimai jelenés száz éve történt
2017. február 23.

Fatima kicsiny portugál falu, Leiria püspökségben, Lisszabontól 130 kilométernyire, az ország középpontjában. Ebben az eldugott, jámbor kis fészekben élt a fatimai csoda három egyszerű kis látnoka: Lucia, Jacinta és Francisco. Nem tudtak sem írni, sem olvasni. Csak imádkozni szerettek, és végezték a szüleik által kijelölt feladatukat, besegítettek az állatok körüli munkában, legeltették a nyájat. 1916. tavaszán már különös látomásban volt részük, amikor egy 14-16 év körüli földöntúli szépségű ifjú jelent meg előttük, aki úgy mutatkozott be mint Portugália védő angyala és arra kérte a gyerekeket, hogy sokat imádkozzanak és vállaljanak áldozatot a bűnösök megtéréséért.

[ képek, videó ][ tovább ]

A Rózsafüzér társulat hivatása – hogyan kövessük Máriát?
Heidelsperger István esperes-plébános előadása
2017. február 15.

Végeken szolgálók találkozása - Ez is lehetett volna a címe, a Szent József Plébánia jubileumi készületéhez tartozó előadássorozat második alkalmának. Heidelsperger István atya a keleti végekről, Mátészalkáról érkezett az egyházmegye legnyugatibb településére, Egyekre, hogy megtartsa előadását a Rózsafüzér társulat hivatásáról. Megosztotta saját közössége tapasztalatait, hagyományait, kegyelmi ajándékokat termő imagyakorlatait.

[ képek, videók ][ tovább ]

Betegek világnapja
2017. február 11.

II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11. A Betegek Világnapja. 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. E helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. Lourdes-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma is több ezerre tehető. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését.” Szent II. János Pál pápa az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordul a betegekhez. Egyre több templomban február 11-én csoportosan kiszolgáltatják a szentséget azoknak, akik előzőleg kérik azt.

[ képek ][ tovább ]

Nyári zsolozsmás tábor helyszíne lesz az egyeki plébánia
2017. február 10.

2017. február 10-én Egyekre látogatott Kiss Bertalan, a Nemzetközi Juventutem Mozgalom elnöke Papp László plébános meghívására, hogy a 2017-ben megrendezésre kerülő Nyári Zsolozsmás Tábor lehetséges egyeki helyszínéről tárgyaljanak. A plébánia képviselő testületével történt egyeztetés során világossá vált, hogy teljes mértékű támogatással bír az idei tábor Egyekre helyezése, valamint rendkívül nagylelkű segítségre számíthatnak a helyiektől.

[ képek ][ tovább ]

Vecsernye és Balázs-áldás Egyeken
2017. február 3.

Ötödik alkalommal ünnepeltük Szent Balázs püspök napját a Gödöllői Premontrei Kántorátussal együtt, 2017. február 3-án a jubileumára készülő egyeki templom szent falai között. Balogh Piusz perjel atya és a Gödöllői Kántorátus tagjai hagyományosan ellátogatnak hozzánk minden évben ezen a napon, és fényárba vonják énekükkel egyházközségünk és katolikus iskolánk együttes ünnepét. A találkozás mindig kedves és feledhetetlen örömét is magukkal hozzák a közös éneklés és baráti kézfogás derűje mellett.

[ képek, videók ][ tovább ]

Meghívottságunk, az egyház mai kihívásai
Előadás a jubileumára készülő egyeki plébánián
2017. január 18.

Foltozgattuk Krisztus köpenyét, akár ez is lehetne a címe annak az estének, amelyet az ökumené jegyében tartott meg az Egyeki Szent József plébánia közössége a Jubileumi készület központi rendezvénysorozatának első alkalmából. A 2017. január 18-án 17 órakor megkezdett rendezvény előadója Törő András püspöki titkár volt. Papp László köszöntő szavai után Czető Norbert Tiszacsege református lelkészétől hangzottak el mélyen szántó igei gondolatok a Krisztusi etalonról. Megvilágította számunkra gyakorlati példákon át, hogy a fel nem vállalt kereszténység és az elkényelmesedés komoly gátjaivá válhatnak Krisztus-követésünknek. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy bátran nézzünk előre az igavonó Úr Jézusra, s tettre készen menjünk szembe a lelki ugarral.

[ képek ][ tovább ]

VÍZKERESZT (EPIPHANIA)
Plébániai házszentelés
2017. január 6.

A karácsonyi ünnepkör második főünnepe az Epiphania, amelyet magyarul Vízkeresztnek vagy a Háromszentkirályok napjának is neveznek. De a magyar elnevezések nem fejezik ki eléggé az ünnep gondolatát. Egyike az Egyház legrégibb ünnepeinek és eredetileg az Úr születésének volt az ünnepe, majd pedig a keleti Egyház keresztelési ünnepe lett. Krisztus, a Király, az Isten bevonul ma városába és megünnepli menyegzőjét Jegyesével; erre mindnyájunkat meghív és naponként lakomát ad az Eucharisztiában. – Az Epiphánia ünnepségei január 6-án kezdődtek és három napon át tartottak. Közben a bölcsek imádásáról, Jézus megkereszteléséről a Jordánban és a kánai menyegzőről szóló evangéliumot olvasták, mert ezek a keresztségre és az Eucharisztiára vonatkoztak, melyet mind a három napon kiosztottak.

[ képek ][ tovább ]

Tárkányi Díj átadás – Egyeken
2017. január 1.

Ötödik alkalommal osztották ki a Tárkányi Díjakat az Egyeki Szent József plébánia közösségi termében a naptári újév első napján. A díjat évente ítéli oda- a képviselőtestület javaslatára- annak alapítója, plébánosunk, Papp László atya. A zsúfolásig megtelt közösségi házban, Szűz Mária Istenanyaságának napján, Tárkányi Béla imádságával mondtunk közösen hálát. Köszönetet, a mennyei Atya jóságából ajándékul kapott időért. Hisz mindannyian időt kaptunk, hogy helyrehozzuk, amit a múlt évben elmulasztottunk.

[ képek ][ tovább ]

Elsőáldozásra készülő gyermekek bemutatása
2016. december 11.

Mit ad neked a hit? Ezzel a kérdéssel kezdődött Gaudete vasárnap az elsőáldozásra készülő gyermekek befogadási és bemutatási szertartása az evangéliumot követően. Szüleik, keresztszüleik, az általuk választott kezeseik és az őket támogató tanárok, illetve az egyházközség hívő népe előtt mutatkoztak be és ígérték meg, hogy Krisztusra bízzák életüket minden nap, teljes szívvel hisznek benne és rálépnek arra az útra, amelyet Krisztus mutat számukra.

[ képek ][ tovább ]

A TEST TEOLÓGIÁJA – TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉS
elmélkedés és előadás a Billing-módszerről
2016. december 10.

Advent harmadik vasárnapjának előestéjén, december 10-én Szenes István SFV, a Vianney Testvérek Szerzetes Közösség elöljárója és a Lukács házaspár látogatott Egyekre, elfogadva meghívásunkat, hogy fiatal házaspárok előtt beszéljenek a keresztény házasság alapjairól, és az Isten akarata szerinti nemiségről.

[ képek ][ tovább ]

Egyházmegyénk kispapjait láttuk vendégül
2016. december 10.

Advent 2. hetének szombatján, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papnövendékei, az egyházmegyei kirándulásuk alkalmával Egyekre látogattak, Papp László plébános atyához. Egyekről nagyon sok pozitív élménnyel és kellemes tapasztalatokkal tértünk haza. Nem is számítottunk rá, hogy egyházmegyénk határán lévő egyeki plébánia ilyen jelentőséggel bír, hiszen Tárkány Béla plébános atya a Szentírás-fordító munkáját itt végezte. Kirándulásunk során László atyával megtekintettük, Egyek Kálváriás temetőjét, amely egyedülálló és ahol Tárkány Béla édesapja nyugszik. Hálásak vagyunk az Istennek, hogy ilyen felejthetetlen élményekkel is megajándékozott minket.

[ képek ][ tovább ]

Ütősök – vonósok – fúvósok
Adventi hangverseny Egyeken
2016. november 27.

Advent első vasárnapján különleges hangversennyel készültek az egyeki AMI tanárai és kamaratársaik.
Az Alapfokú Művészeti Iskola szeptemberi indulása óta több koncertet is szervezett az egyeki közönségnek. Barkóczi Zoltán művészeti vezető irányításával november 27-én, Advent első vasárnapján újabb élménnyel gazdagodhattak a jelenlévők.

[ képek, videók ][ tovább ]

A II. Szent Imrés Kórustalálkozó
2016. november 26.

2016-ban immár másodszor rendeztek kórustalálkozót Nyíregyházán, a Szent Imre Gimnáziumban, amelyen az egyeki Szent János Általános Iskola Szkóla is részt vett. A szkóla már több éve működik, melynek szakmai vezetését szeptembertől irányítom. Fontos volt, hogy szkólásaink más iskolák gyerekkarát is láthassák, hallhassák, így szerezve még több tapasztalatot és lendületet a további munkához. Repertoárunk nagyon gazdag volt. Megmutattuk a liturgikus éneklés szépségeit az antifonális zsoltározás, alleluja, szekvencián keresztül.

[ képek ][ tovább ]

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola végzett diákjainak koncertje
2016. november 20.

Az egyházi év végén, Krisztus Király vasárnapján a szentmisét követően koncertet adott a nemrég alakult Modus Novus Kamarakórus. Tagjai a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola már végzett diákjai. Sokan közülük jelenleg is a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatói vagy már végzett tanulói. Karnagyuk Végh Mónika, aki a Zeneművészeti Szakközépiskolában zeneelmélet és szolfézs tanárként dolgozik. A kamarakórus fennállásának első koncertjét Egyeken adta.

[ képek ][ tovább ]

Alma-adomány idén másodszor
2016. november 16.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász Szervezetének jóvoltából idén már másodszor jutott nagyobb mennyiségű, kiváló minőségű alma Egyekre, ahol a helyi Karitász önkéntesek segítségével néhány napon belül kiosztásra került a rászoruló családoknak illetve a helyi katolikus iskola és óvoda diákjainak.

[ képek ][ tovább ]

MNA – ministráns foci kupa második forduló – Újfehértó
2016. október 22.

A mai nappal neve is lett a gyereknek...azaz, a ministráns foci torna, amely vándor kupa elnyeréséért zajlik a Magyarok Nagyasszonya ministráns focibajnokság nevet kapta. A nyári találkozó után izgatottan vártuk a folyatást, aminek az újfehértói plébánia adott otthont október 22-én. Öt csapat mérte össze tudását a pályán és a hittanos versenyen egyaránt. Az egyeki csapat fociban második, a hittan versenyen pedig kimagasló első helyezést ért el. Köszönjük Juhász Imre atyának és vendéglátóinknak, Kiss Zsolt Attila atyának, minden résztvevőnek és közreműködőnek és a fotóriporteri munkát Nyeste Tamásnak. Az MNA kupa tavasszal Egyeken folytatódik.

[ képek ]

Tiszta Szerelem Imaest
2016. október 12.

"Szeretnél boldog lenni? Szeretnél tisztán, szabadon a Jóisten terve szerint élni? Nem vagy egyedül!”
2016. október 12-én egy nem mindennapi előadáson vehettünk részt, a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumban. Lelkipásztorunk, Papp László atya gondoskodott rólunk és meghívott minket, mint egyházközségünk fiataljait A szerelem biokémiája című előadásra, figyelmünk felhívásaként a dolog fontosságára.

[ képek ][ tovább ]

Az irgalmasság évében a hit zarándoklata Szentkúton
2016. október 1.

„Sok hívő a II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformja után is olyan szerető érzülettel ragaszkodott és ragaszkodik ma is a korábbi liturgikus formákhoz, melyek mélyen áthatották lelki kultúrájukat, hogy II. János Pál pápa e hívők iránt érzett lelkipásztori gondoskodástól indítva 1984-ben az Istentiszteleti Kongregáció által kidolgozott “Quattuor abhinc annos” kezdetű különleges engedélyével lehetőséget adott a Boldog XXIII. János pápa által 1962-ben kiadott Misekönyv használatára; 1988-ban pedig ugyancsak II. János Pál pápa „Ecclesia Dei” kezdetű motu proprio kiadott apostoli levelével buzdította a püspököket, hogy e lehetőséggel minden ezt kérő hívő javára széles körben és nagylelkűen éljenek.

[ képek ][ tovább ]

Az AMI bemutatkozó koncertje a Zene Világnapján
2016. szeptember 30.

2016. szeptember 30-án 17.00 kezdettel köszöntötte a jelenlévőket az egyeki Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zeneművész szakos tanári kara. Az ünnepi hangversenyt a Zene világnapja alkalmából rendezték meg, mely kiváló alkalom volt az új tagintézmény pedagógusainak bemutatkozására is: Szeptembertől az egyeki gyerekeknek lehetőségük van hangszer és ének tanulmányokat folytatni az iskolában.

[ képek ][ tovább ]

Ars Sacra Fesztivál Egyeken
2016. szeptember 17.

Európa, elszakítva gyökereitől, nehéz helyzetbe került. Az Ars Sacra Fesztivál az európai kultúrából kiszakíthatatlan, ma is élő szakralitás felmutatására vállalkozik, olyan művészeti alkotások bemutatásával, amelyek az örök értékeket közvetítik, a Szépet, az Igazat, a Jót. A tíznapos Fesztivál a szeretet kultúrájának terjedését segíti, határon innen és túl, ingyenesen látogatható, a művészet számos műfaját felvonultató programsorozattal, több száz programmal.

[ képek ][ tovább ]

Ki szeret tanulni? – Veni Sancte Egyeken
2016. szeptember 4.

Az új óvodai és iskolai év munkájához a Szentlélek kegyelmeit egyházmegyénk főpásztorával együtt kértük Egyeken, szeptember 4-én. Kinevezése óta hivatalosan először látogatott Egyekre Püspök Úr, hogy a tanévet megnyitó Veni Sancte szentmisén együtt imádkozzunk és találkozzon óvodásokkal, iskolásokkal, pedagógusokkal és az egyházközség jelenlévő tagjaival.

[ képek ][ tovább ]

Szentkúti zarándoklat Máriához és a Szent Jobbhoz
2016. augusztus 13.

Az egyeki Szent József Plébánia és Újszentmargita hívei is csatlakoztak az Irgalmasság Szentévének kiemelkedő zarándoklatához augusztus 13-án attól a vágytól vezérelve, hogy megerősödjünk hitünkben, és engeszteljünk a magunk és mások vétkeiért azon a helyen, ahol a Szűz Anya és Szent István király közbenjárását is óhajtottuk kérni. Tíz éve történt, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar a mátraverebély-szentkúti kegyhelyet nemzeti szentélynek nyilvánította. Abban az esztendőben imaévet hirdettek a nemzet lelki megújulásáért.

[ képek ][ tovább ]

Beszámoló a hittan táborról – Tiszabábolna
2016. augusztus 8-12.

A tiszabábolnai hittanos nyári táborban kísérőkkel együtt 30 fő vett részt augusztus 8-12. között. A táborhely a Balázs Vendégházban volt, amely egy teljesen felújított 100 éves parasztház részből és az újonnan hozzáépített apartman részből áll. Tiszabábolna környékének mezősége és a Tisza-tó északi-keleti területének vadregényes területei, és élővilága lenyűgözőek. A Tisza túrák alatt megismerkedtünk a környék nevezetességeivel. A programokból: vízitúra, helyi termék – gyékénykötés, csigatészta készítés, falusi portával való ismerkedés, póni lovaglás, kézműves foglalkozás, horgászati foglalkozás, Borsodi Mezőségben növényhatározás, állatfelismerés, sportfoglalkozás, bibliai vetélkedő a hét programjain megismertekből, éjszakai bátorságpróba.

[ képek ][ tovább ]

Ministráns foci bajnokság
2016. július 6.

Az Európa Bajnokság népszerűségén is felbuzdulva, no meg azért, hogy más oltárszolgákkal együtt lehessünk, július 6-án szerdán felkerekedtek az egyeki ministránsok, hogy részt vegyenek azon a foci bajnokságon, amelynek Geszteréd adott otthont Kiss Zsolt Attila atya meghívásának eleget téve. A bajnokságon a helyi geszterédi fiúk, Újfehértó ministánsai és az egyeki Szent József Plébánia csapata mérte össze tudását a pályán.

[ képek ][ tovább ]

A „békétlen béke” avagy Trianon sebei
2016. június 3.

A sors fintora, hogy épp egy francia politikus, Théophile Delcassé fogalmazta meg talán legpontosabban, hogyan kell értelmeznünk Trianont. „Egy nemzet sincs megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy hogy aláírt – késsel a torkán – egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás.” Talán erre született a magyar válasz: „Nem, nem, soha!”

[ képek ][ tovább ]

Bérmálás
2016. május 15.

Zendültek a harangok, -2016. május 15-én, Pünkösd vasárnapi ünnepén- szentmisére hívtak. Ezen a napon érzések egyesültek a templomunk falain belül, szentségek áradata hatotta át a hívek lelkét. Keresztség, melyben 1 felnőtt társunk részesült, s a keresztelési szertartásán tanúi lehettünk kereszténnyé válásának. Bérmálás szentsége, amit 14-en kaphattunk meg. Voltak köztünk, akik elsőként járultak az oltári szentséghez, valamint a Szentlélek eljövetelének méltó ünneplésére hívek sokasága sorakozott az eukarisztia csodájához.

[ képek ][ tovább ]

Állandó kiállítás megnyitó Egyeken
2016. május 11.

A Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend Szent Erzsébet Komendájának festőművészei Simon. M. Veronika festőművész kezdeményezésére 2016. május 11-én 23 darabból álló gyűjteményt ajándékoztak az Egyeki Szent József Plébániának, és minden egyeki lakosnak. Ennek a szép gyűjteménynek az átadása Dr. Miluczky Attila polgármester úr köszöntőjével, és Enyedi Béla gitárművész játékával kezdődött.

[ képek ][ tovább ]

Elsőáldozás
2016. május 8.

Uram, Jézusom / elsőáldozásom napján megígérem neked, / hogy minden nap imádkozom, / vasárnap szentmisére járok, / és gyakran áldozok, / rendszeresen gyónok. / Kérlek segíts, / hogy mindig kedves gyermeke legyek a Mennyei Atyának, / jó testvére embertársaimnak, / és eljussak az örök életre. A keresztségi fogadás megújítása után ezzel az ígérettel is kifejezték az elsőáldozók, hogy mindent megtesznek a Jézussal való kapcsolatuk ápolásáért. 10 testvérünk Húsvét 7. vasárnapján először találkozhatott Jézussal az eucharisztikus színek alatt. Isten adja meg számukra a végső állhatatosság kegyelmét!

[ képek ]

Jubiláns házaspárok megáldása
2016. május 7.

25 és 50 éves házassági évfordulót ünneplő testvéreink adtak hálát Istennek május 7-én, szombaton az esti szentmise keretében. Hegyi Mihály és Molnár Katalin 25 éves, Lajtos László és Balla Erzsébet, Fekete László és Bárdos Mária, Szegedi József és Anderkó Ilona, Csepregi László és Kovács Gizella valamint Tóth Kálmán és Ruzsányi Marianna testvéreink 50 éves évfordulójuk alkalmából újították meg hűségesküjüket Isten és az egyház színe előtt. A szentmise végén emléklapot vehettek át, melyen a házaspárok imáját is megtalálhatták, ajánlva számukra a közös imádságot odahaza is. Jó egészséget és örömteli folytatást kívánunk számukra!

[ képek


Első | Előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Következő | Utolsó
projekt támogatás

© 2010–2015. Egyeki Római Katolikus Plébánia - Minden jog fenntartva. Készítette: www.it.stoni.hu
Valid XHTML page